Ślub i wesele Kraków - Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego
Ślub cywilny uznawany jest przez wszystkie organy administracyjne i urzędy. Można zawrzeć w każdym urzędzie w Polsce, nie obwiązuje rejonizacja. Należy zgłosić się przynajmniej miesiąc i jeden dzień wcześniej. Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie mieści się przy ulicy Lubelskiej 27.
Urząd Stanu Cywilnego

Adres siedziby: Lubelska 27, 30-003 Kraków

Telefon: 12-616-5515

Faks: 12-616-5520


Ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty podczas zgłoszenia:

  • Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (dowód osobisty lub paszport)
  • Odpisy skrócone aktów urodzeń nupturientów wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia (nie dotyczy osób, których akty urodzenia zostały sporządzone w USC w Krakowie).
  • Pisemne zapewnienie, że "nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC.
Wymagane dokumenty do zawarcia związku małżeńskiego:
  • Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) zawierających związek małżeński.
  • Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dwóch świadków.
  • Podanie o wydanie 3 egzemplarzy odpisu skróconego aktu małżeństwa

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.

Ślub konkordatowy

Do zgłoszenia zamiaru zawarcia związku małżeńskiego wymagane są następujące dokumenty:

  • Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (dowód osobisty lub paszport)
  • Odpisy skrócone aktów urodzeń nupturientów wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia
  • Pisemne zapewnienie, że "nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC.

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.
Rejestracji małżeństwa dokonuje kierownik USC na podstawie zaświadczenia przekazanego przez duchownego.